ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   Ci กับ PJ  |  passport  |  ใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


27 กุมภาพันธ์ 2567
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยกรมการจัดหางาน สำนัก บริหารแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์พืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆวิธีทำหนังสือผ่านแดน ชั่วคราวออนไลน์ E- Border pass ไปเที่ยวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียพืชกระท่อมวีดิทัศน์ โครงการศึกษา และ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ลาวสวัสดีครับ ทุกท่าน


จำนวนผู้เข้าชม : 0000001820

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

ขึ้นทะเบียน ใหม่

แรงงานต่างด้าว

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย


ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

  •   080-5696667        081-8585563     ID-Line    ccbbaa2020

E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

ได้ใบรับรองภายใน 10วัน

ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทเลขบัญชี 069-3822-939

ธนาคารกสิกรไทยชื่อพิสิษฐ์ภัทรยศรัตนิน

เอกสารส่งทางไลน

1 บัตรประชาชนนายจ้าง

2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

3 เบอร์โทรศัพท์นายจ้าง

4 อาชีพนายจ้าง

5 รูปถ่ายลูกจ้าง

6บัตรประชาชนลูกจ้างหรือรายละเอียดของลูกจ้าง

ชื่ออายุสัญชาติผู้ชายหรือผู้หญิง

อยู่ได้ถึง 15 มกราคม  2567

เก็บอีก 10,000 บาทสิ่งที่แรงงานจะได้

ใบอนุญาตทำงาน2 ปี

ประกันสุขภาพ 2 ปี

บัตรชมพู 10 ปี


ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 1 ปี 2,000 บาท อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568

2. ยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

3.ตรวจสุขภาพ

3.1มีประกันสังคมแล้ว 1,000 บาท

3.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

3.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,000 บาท

กสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า 

 เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน 

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (มีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริงและ (บัตรชมพู) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 1,900 บาท สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แล้ว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และให้กฎกระทรวงใช้บังคับได้ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและนายจ้างที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน 4 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการทำงานตามมติครม.ในคราวต่างๆ มีแรงงานเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภาคการผลิตสินค้า ภาคการบริการ และภาคการส่งออก รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ

วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

(มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

      ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

. มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

 เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667        081-8585563     ID-Line    ccbbaa2020

E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

ตามมติ ครม.วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ได้ใบรับรองจากกระทรวงแรงงานภายใน 10วันค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทเลขบัญชี 069-3822-939ธนาคารกสิกรไทยชื่อพิสิษฐ์ภัทรยศรัตนินเอกสารส่งทางไลน

1 บัตรประชาชนนายจ้าง

2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

3 เบอร์โทรศัพท์นายจ้าง

4 อาชีพนายจ้าง

5 รูปถ่ายลูกจ้าง

6บัตรประชาชนลูกจ้างหรือรายละเอียดของลูกจ้างชื่ออายุสัญชาติผู้ชายหรือผู้หญิง

อยู่ได้ถึง 15 มกราคม  2567 หลังจากนั้นเก็บอีก 10,000 บาทสิ่งที่แรงงานจะได้ใบอนุญาตทำงาน2 ปีประกันสุขภาพ 2 ปีบัตรชมพู 10 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่า จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง สถานประกอบการมีแรงงานต่างชาติเพียงพอกับความต้องการในการขับเคลื่อนกิจการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และช่วยให้นายจ้างสามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่มีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ครม.เห็นชอบ มี 3 ประเด็น ดังนี้
1. ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการฯ ต่อกรมการจัดหางานแล้ว ภายใน 31 ก.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 1,000,000 คน โดยต้องดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 
2.ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยระหว่างผ่อนผันให้นายจ้างขออนุญาตนำแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผัน เข้ามาทำงานตาม MOU และให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน
3. ลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จากครั้งละ 1,900 บาท เหลือครั้งละ 500 บาท ทั้งสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงอนุมัติในหลักการร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ที่ได้รับการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ ส่วนเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่า จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป 
Slideshow Products

  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE