ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4ปี  |  mou2ปี  |  ตนใฟม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


07 มีนาคม 2564
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะเมียนมาร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานวีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0000118259

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัว ช่วยประเทศชาติ
 • ขึ้นทะเบียน พม่า กัมพูชา ลาว ที่ผิดกฎหมาย ให้คำปรึกษา ฟรี
 • คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่อยู่ในประเทศไทย
 • 1.แรงงานที่ใบอนุญาตหมดอายุ นายจ้างแจ้งลาออก
 • 2.หลบหนีเข้าเมือง ไม่เคยขึ้นทะเบียนอะไรเลย
 • 3.ผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
 •  ขึ้นทะเบียนใหม่ กำหนดระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-13 ก.พ.64 
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

  เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ที่มีอีกมากหลายขั้นตอนเช่น

  • การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
  • การพาแรงงานไปตรวจโควิด-19
  • การพาแรงงานไปตรวจ 6 โรคต้องห้าม
  • การพาแรงงานไปทำประกันสุขภาพ 2 ปี
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ 7-11 หรือ ธนาคารกรุงไทย
  • ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์
  • จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)

  รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการ

  โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าธรรมเนียมดังนี้

  ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564  10,000บาท/คน

 •  080-5696667        081-8387632       081-8585563  

 •   092-2795072    {ID-Line }   ccbbaa2020    @mou2020

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  1. ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

   1. ตรวจโรค ที่ ร.พ.
   2. นายจ้างพาแรง ถ่ายรูป ส่งไลมา
   3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม
   4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท
   5. บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว แรงงานไม่ต้องมา

   เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

   เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

   1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
   2. บัตรประจำตัวประชาชน
   3. ทะเบียนบ้าน
   4. ทะเบียนการค้า

   *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

   เอกสารแรงงานต่างด้าว

   1. พาสปอร์ตตัวจริง
   2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
   3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป
   4. หรือรูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว
   5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

   ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

   3,500 บาท ต่อคน

 • ผู้ประกอบการร่วมมือนำแรงงานผิดกฎหมายออกมาแสดงตัวช่วยประเทศชาติ

 

วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

(มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

      ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

. มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

 เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

 •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

  092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

E-mail=  tmdc33@hotmail.com     www.tmdc2009.com

 • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 
 • คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตอยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าวมติครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2562

  มติครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563

  มติครม.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

  มติครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563
  “
  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
  1.
  เห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตอยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษให้แก่
  คนต่างด้าวตาม

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

   ออกไปอีก 6 เดือน  โดยให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวครอบคลุมไปถึงคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 2 ปี ด้วย
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดังนี้
      2.1
  เห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ออกไปถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน และสำหรับการตรวจโรคโควิด - 19 ยังให้อยู่ในกรอบระยะเวลาเดิม คือ ต้องตรวจโรคโควิด - 19 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
      2.2
  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังบัตรของคนต่างด้าวที่มีนายจ้างออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และคนต่างด้าวซึ่งไม่มีนายจ้างที่ในเวลาต่อมามีนายจ้างออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
      2.3
  เห็นชอบให้มีการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคล (Biometric) โดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับการตรวจโรคโควิด – 19 เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ และส่งข้อมูลให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน
      2.5
  หายให้สามารถกลับเข้ามาขอรับอนุญาตทำงานได้แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ผู้หายป่วยจากโรคโควิด – 19
    กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 2,335,671 คน ได้แก่
  1.
  กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 1,400,387 คน ประกอบด้วย
      1.1
  กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 1,162,443 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และ
  ขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
      1.2
  กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 237,944 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และ
  ขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MOU จำนวน 434,784 คน ประกอบด้วย
      2.1
  แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU ตามมติคณะรัฐมนตรี 10 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 119,094 คน
      2.2
  แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปีแรก 315,690 คน
  ทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa จึงขอขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งกลุ่มนี้ทยอยครบกำหนด โดยสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  3.
  กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียน คาดว่ามีจำนวนประมาณ 500,000 คน จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าว และความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด – 19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
  @Service_Workpermit 
  หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด

 • มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งนายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถดำเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อการทำงานได้ทันภายในกำหนด รวมถึงผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ มิให้นำมาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดังนี้

  1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด (Over Stay) รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดสามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้และใบอนุญาตทำงานฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการตรวจสอบปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  สาระสำคัญ

  การผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 มีดังนี้

  1. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ

  1.1 แรงงานต่างด้าวที่ได้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดได้

  1.2 ผู้ติดตามที่มีหลักฐานการเป็นบุตรของแรงงานตามข้อ 1.1 ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แล้วแต่กรณี

  2. ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  3. ลักษณะการดำเนินการ : เป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

  4. การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ทำงาน วิธีดำเนินการ ค่าใช้จ่ายและผู้ติดตาม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

  5. สถานที่ดำเนินการ : ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน หรือเป็นไปตามที่กรมการจัดหางานกำหนด

  6. แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะสิ้นสุดการอยู่ในราชอาณาจักร

  ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 มีนาคม 2563Slideshow Products
  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE