ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


08 สิงหาคม 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อย



กรมการจัดหางาน สำนัก บริหารแรงงานต่างด้าว



ขึ้นทะเบียน



พืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆ



หนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะ



มติครม 13 กค 2564



วีดิทัศน์ โครงการศึกษา และ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรี



ลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?



นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า




ระบบอนุญาตทำงานของ คน


จำนวนผู้เข้าชม : 0000000153

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัว ช่วยประเทศชาติ

  คนต่างด้าว 4 ชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

  เข้าเมืองผิดหมายที่สามารถทำใบอนุญาตทำงานได้

  1 คนต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยกฎหมาย

  2 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ใน

  ประเทศไทยทำงานกับนายจ้างก่อนวันที่

  คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบขึ้นทะเบียน

  แรงงานต่างด้าวรอบใหม่

  รับขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

  บุคคล หรือ บริษัทนิติบุคคล ต่างด้าวผิดกฎหมาย ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนได้ทุกคน

  (พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ช่วงนี้เปิดทำกันแล้วคะ รับทำทั่วประเทศไทย

  ค่าใช้จ่าย ต่อคน 12,000 บาท  

  สิ่งที่นายจ้างต้องให้

  1.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรอง

  2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

  จ่าย 6,000 บาทอีก 10 วันจะได้ บัญชีรายชื่อ(Name List) รับรองจากกระทรวงแรงงาน

  ถือว่าขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

  อีก 15 วันจ่ายเงินอีก 6,000 บาทจะนัดกันไปตรวจอัครใบหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

  อีก 5 วันจะนัดไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ

  10 วันใบอนุญาตทำงานตัวจริงก็จะออกมา

  จะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

  แล้วต่อได้อีกทุกปี

  ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท

   080-5696667        081-8387632       081-8585563  

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

  คนละ 10,000 บาท


  ขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565

  สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

  1. ขึ้นแรงงานทะเบียนต่างด้าว

  2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

  3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)

  4. ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 4 เดือน

  5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

  1. มัดจำวันยื่นเอกสาร 6,000 บาท

  2. เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนไปจองคิวตรวจสุขภาพ

  นายจ้าง

  นายจ้างบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. แผนที่บ้าน

  นายจ้างนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

  กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

  3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

  กรณีรับเหมาก่อสร้าง

  • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
  • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

  กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
  เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
  เป็นต้น

  • ค้าขาย,แผงลอย

 • แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  1.     นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต

  2.    นายจ้างล้มละลาย

  3.    นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง

  4.    นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  5.     ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

  6.     นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

  เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  ค่าบริการและค่าธรรมเนียมรวมแล้ว 1,400 บาท ต่อคน

  ถ้าไม่เคยวางหลักประกัน เพิ่มค่าหลักประกัน 1,000 บาท

  เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  เอกสารนายจ้าง(1 ชุด)

  1.     หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

  2.    สำเนาบัตรประชาชน

  3.    สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.    เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

  เอกสารแรงงาน

  1.     พาสปอร์ตเล่มจริง

  2.    ใบอนุญาตทำงานตัวจริง

  3.    รูปถ่าย

  4.    ใบแจ้งออกตัวจริง ในกรณีเป็น MOU ไม่เกิน 15 วัน

   

  วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

  เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

  เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

  (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

        ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

  . มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

   เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

  ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

  แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

    092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}สามารถดำเนินการได้แล้ววันนี้ 

   นตอนที่ 1 : ยื่นลงทะเบียนบัญชีรายชื่อ

   บริษัทนำเข้าคนต่างด้าว บีแย็ง ยื่นลงทะเบียนออนไลน์  อนุมัติภายใน 10 วัน

   ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลรัฐกำหนด

   หลังจากที่ทางสำนักจัดหางานพื้นที่อนุมัติบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและ

   ขั้นตอนที่ 3: จัดเก็บอัตลักษณ์ที่ตรวจคนเข้าเมือง

   จัดเก็บอัตลักษณ์ที่ตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

   ขั้นตอนที่ 4: นัดหมายถ่ายบัตรที่สำนักงานเขตพื้นที่

   หลังยื่นใบอนุญาตทำงานผ่าน ต้องดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวไปที่สำนักงานเขต เพื่อไปถ่ายบัตรสีชมพู
  • มติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 จำนวน 1,690,000 คน  ซึ่งประกอบด้วยคนต่างด้าว

   ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 จำนวนประมาณ 410,000 คน

    มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 จำนวนประมาณ 930,000 คน (ได้แก่ คนต่างด้าว

   ตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

   มติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 และคนต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย)

   มติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 จำนวนประมาณ 350,000 คน สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

   ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

   แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

   1.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 65 

   หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้จนถึง



  Slideshow Products












    DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE