ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  พม่า  |  mou  |  ที่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


18 มกราคม 2564
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะเมียนมาร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานวีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0000003993

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

mou
3. บริการรับทำ work permit/Visa

อัตราค่าบริการ 15,000 บาท

ขอวีซ่าและเล่มใบอนุญาตทำงาน

ขอบัตรคนต่างด้าว

ต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

รับต่อวีซ่าแบบธุรกิจ 1 ปี พร้อมขอใบอนุญาตทำงาน

แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายตราวีซ่า

ขอวีซ่าเร่งด่วน

แจ้งเข้า แจ้งออกใบอนุญาตทำงาน

ขอถิ่นที่อยู่

ขอโอน, เปลี่ยน สัญชาติไทย

หมายเหตุ:
กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน
กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 ท่าน ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับราคา:
* ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับปริมณฑล และ 2,000 บาท สำหรับต่างจังหวัด

การขอใบอนุญาตทำงาน ประเภทบริษัททั่วไป

- บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติหนึ่งคน
- คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
- ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการว่าจ้าง
- คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

- หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า NON-B
- หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
- รูปถ่าย 3 x 4 CM จำนวน 3 รูป
- หนังสือรับรองบริษัท
- บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
- งบดุลฯ และกำไรขาดทุน
- แบบคำขอตามที่กรมฯ กำหนด

เปิดแล้ว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

ตาม มติ ครม แรงงานต่างด้าว วันที่ 29 ธันวาคม 2563
สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ไม่ถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

โดยรวมทั้งแรงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง และ แรงต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง ตามเงื่อนไขดังนี้

 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารอะไรเลย หรือมีเอกสารแต่หมดอายุ หรือไม่ถูกต้อง
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
 • มีบัตรชมพู แต่หมดอายุแล้ว
 • ที่เข้ามติก่อนหน้าที่เปิดให้ทำ แต่ไม่ได้ทำ
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง เช่น พาสปอร์ต,วีซ่า, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก และแจ้งเข้าไม่ทัน
 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 ที่ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้

ราคาหน้าร้าน รวมอยู่ที่ 13000 บาท ราคานี้ รวมได้ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี พร้อมการดูแลเอกสาร ยื่นออนไลน์ ทั้งขอเนมลิสและใบอนุญาตทำงาน พาตรวจโควิดและตรวจสุขภาพ จนถึงพาถ่ายบัตรชมพู

หากลูกค้าต้องการค่ารถ จะมีค่ารถเพิ่มเติม**มาขึ้นรถที่หน้าบริษัท
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางเองหรือให้ทางบริษัทพาไป
**พร้อมกระบวนการที่ได้มาตรฐานในการป้องกันโควิด-19


 • ค่ารถไปถ่ายบัตรชมพู 100 บาท

ในราคา 11300 ราคานี้รวม

1. ขอเนมลิสออนไลน์ และใช้สิทธิ์ในการอยู่ต่อในประเทศไทย ตามมติครม.29 ธันวาคม 2563

2. จองคิวและพาเข้าตรวจ

 • ตรวจโควิด 3000
 • ประกันสุขภาพ 4200
 • ตรวจสุขภาพ 2 ปี 1000

3. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานออนไลน์+จ่ายค่าธรรมเนียม 1900 บาท

4. พาถ่ายบัตรชมพู ทร38/1

  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE