ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   Ci กับ PJ  |  passport  |  กระท่อม  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


29 กันยายน 2566
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยกรมการจัดหางาน สำนัก บริหารแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์พืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆวิธีทำหนังสือผ่านแดน ชั่วคราวออนไลน์ E- Border pass ไปเที่ยวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียพืชกระท่อมวีดิทัศน์ โครงการศึกษา และ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ลาวสวัสดีครับ ทุกท่าน


จำนวนผู้เข้าชม : 0000004325

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

passportพาสปอรพาสปอร์ตหาย

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566

 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงานก่อน  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 

13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 3,200 บาท

อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568

 

2.ตรวจสุขภาพ

2.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

2.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

2.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

 

3. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท
อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566

 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดา

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ 

จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน 

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (มีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว

 5 ขั้นตอนกรณีทํา พาสปอร์ตต่างด้าวหาย  พม่า กัมพูชา ลาว ควรทําอย่างไร

1. ไปแจ้งความ ณ. สถานีตำรวจ

2. นำใบแจ้งความไปที่สถานทูตเพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เรียกว่า Travel Document  

  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE