ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


26 มิถุนายน 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะมติครม 13 กค 2564วีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของ คน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0000003061

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัว ช่วยประเทศชาติ

  คนต่างด้าว 4 ชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

  เข้าเมืองผิดหมายที่สามารถทำใบอนุญาตทำงานได้

  1 คนต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยกฎหมาย

  2 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ใน

  ประเทศไทยทำงานกับนายจ้างก่อนวันที่

  คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบขึ้นทะเบียน

  แรงงานต่างด้าวรอบใหม่

  โดยหากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับ

  1.ขึ้้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  2.ใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

  3.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

  4.ตรวจสุขภาพ +ประกันสุขภาพ

  5.บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

   080-5696667        081-8387632       081-8585563  

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

  คนละ 10,000 บาท

  ขึ้นทะเบียน พม่า กัมพูชา ลาว ที่ผิดกฎหมาย ให้คำปรึกษา ฟรี

   

  วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

  เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

  เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

  (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

        ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

  . มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

   เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

  ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

  แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

    092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 
  • คนต่างด้าว 4 ชาติ พม่าลาว กัมพูชาเวียดนาม

   ที่สามารถทำใบอนุญาตทำงานใหม่ได้

   1 คนต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยกฎหมาย

   2 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ใน

   ประเทศไทยทำงานกับนายจ้างก่อนวันที่

   คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบขึ้นทะเบียน

   แรงงานต่างด้าวรอบใหม่

   ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

   คนละ 10,000 บาท

   โดยหากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับ

   1.ขึ้้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

   2.ใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

   3.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

   4.ตรวจสุขภาพ +ประกันสุขภาพ

   5.บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

   •  เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

   • นายจ้างบุคคลธรรมดา (6 ชุด)

   • สำเนาบัตรประชาชน

   • สำเนาทะเบียนบ้าน

   • แผนที่บ้าน

   • นายจ้างนิติบุคคล (6 ชุด)

   • สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

   • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

   • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

   • กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

   • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

   • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

   • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

   กรณีรับเหมาก่อสร้าง

   • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

   แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

   • กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม

   • เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า  Slideshow Products
    DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE